Bob Black. Galią suteikiantys žodžiai

Bobas Black – JAV gyvenantis teisininkas, anarchistas, rašytojas – XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje buvo vienas pirmųjų, pradėjusių kalbėti apie tai, kas dabar vadinama postkairiuoju anarchizmu. Savo skandalingais tekstais jis kritikuoja daugelį kairiųjų socialistų, marksistų ir anarchistų šventųjų karvių.

Menas? Vis mažiau adekvatus sekso pakaitalas.

Kraujo bankas? Argi yra kitokių?

Nuobodulys? Privalomas patyrusiems.

Gimti antrąkart? Dukart per dažnai.

Civilizacija? Biosferos odos liga.

Klasių karas? Karas, pabaigsiantis visus karus.

Pora? Monogamija yra monotonija.

Nukryžiavimas? Per vėlai ir per švelniai.

Disko? Mekenimas tęsiasi.

Liga? Labai pavojinga: nuo jos miršta daugiausiai gydytojų.

Rinkimai? Veikianti kvailokratija.

Tikėjimas? Mirtinai pavojingas – slėpkis už manęs, dieve!

Šeima? Branduoliniam ginklui – ne!

Feminizmas? Lygybė su vyru – apgailėtinas siekis.

Laisvalaikis? Darbas, už kurį bosas tau nemoka.

Visiškas užimtumas? Ne pažadas, o grasinimas.

Gėjai? Žydai? Engiamuosius įasmeninantis elitas.

Vyriausybė? Žudo ne ginklai, o politikai.Bob Black

Guru? Sunku surasti gerą mantrą.

Hipiai? Atsispyrę į tuštumą.

Įkaitai? Neapsimoka žudyti, nėra už ką.

Teisėjai? Sukriošę despotai klounų kostiumais.

Kairieji? Paliktieji.

Įstatymai? Nusikaltimai be atpildo.

Teisininkai? Gyvybės palaikymo sistema plepiams.

Poilsis? Žaidimas žaidime panaikina vienas kitą.

Liberalai? Konservatoriai su nešvaria sąžine.

Libertarianizmas? Laisvė, perkama už pinigus.

Gyvenimas po mirties? O kam laukti?

Marksizmas? Aukščiausia kapitalizmo stadija.

Mazochizmas? Parsinešti į namus darbą.

Nekrofilija? Socialinė liga.

Nihilistai? Sustojo pusiaukelėje norėdami peržengti dievą ir šėtoną.

Pedagogicidas? Nusikaltimas be aukų.

Malonumas? Kančią paryškinanti pertrauka.

Politikai? Kaip ir tvenkinyje, maurai susikaupia paviršiuje.

Policininkai? Teroristai, turintys įgaliojimus.

Nuostatos? Folksociologija.

Nuosavybė? Vagystė, stambi vagystė.

Pankai? Amnezija sergantys hipiai.

Pankų rinkimosi vietos? Barai be blizgučių.

Pankuojantys? Meno mokyklas lankantys pankai.

Radijo pamokslininkai? Mažiau oralinių sektų, daugiau oralinio sekso!

Reaganas? Žingsnis Reicho link.

Santykiai? Būti vienam būnant kartu.

Religija? Savo trūkumų sudievinimas.

Dešinieji? Klystantieji.

Roko muzika? Jos praeityje slypi puiki ateitis.

Scena“? Kaip būti kitokiam kaip ir visi kiti.

Seksas? Vis prastėjantis masturbacijos pakaitalas.

Smurtas mokykloje? Klasių kova kaip kova klasėse.

Socialistai? Avys vilko kailyje.

Mokytojai? Deklasuoti.

Terapija? Bausmė be nusikaltimo.

Trockizmas? Galią praradęs stalinizmas.

Utopija? Ateities nostalgija.

Vegetarai? Esi tas, ką valgai.

Sionizmas? Žydų nacizmas.