Bob Black. Darbo panaikinimas (II)

Liberalai sako, kad turime nutraukti darbo diskriminaciją. Konservatoriai palaiko teisės į darbą įstatymus. Sekdamas aikštingojo Karlo Marxo žento Paulo Lafargue pėdsakais, aš palaikau teisę į tingėjimą. Kairieji teikia pirmenybę visiškam darbo užimtumui. Kaip ir siurrealistai, bet tik nejuokaudamas, aš pirmenybę atiduodu visiškai bedarbystei. Trockistai agituoja už nuolatinę revoliuciją. Aš agituoju už nuolatines linksmybes.

Visi ideologai gina darbą ir planuoja priversti kitus žmones dirbti už juos, bet keistai vengia tai pripažinti. Jie varinėja nesibaigiančias kalbas apie atlyginimus, darbo sąlygas, išnaudojimą, produktyvumą ir pelningumą. Jie mielai kalba apie viską, tik ne apie darbą. Tie už mus galvojantys ekspertai retai kada dalijasi savo išvadomis apie darbą, apie jo reikšmę visų mūsų gyvenime. Jie ginčijasi tarpusavyje dėl detalių.

Profsąjungos ir vadyba sutinka, kad mums reikia parduoti savo gyvenimo laiką už egzistencijos galimybę, nors ir nesutaria dėl kainos. Marksistai mano, kad mums turi vadovauti biurokratai. Liberalai mano, kad mums turi vadovauti verslininkai. Feministai nesuka galvos dėl vadovybės, jei tik vadovaus moterys. Visiškai aišku, kad tie ideologinio turgaus prekeiviai skirtingai įsivaizduoja galios grobio dalybas. Lygiai taip pat aišku, kad nė vienas jų nesipriešina galiai ir visi nori, kad mes ir toliau dirbtume.

Galbūt jau nebesupranti, ar aš juokauju, ar kalbu rimtai. Aš ir juokauju, ir kalbu rimtai. Būti linksmam – ne tas pats, kas būti juokingam. Žaidimas neprivalo būti lengvabūdiškas, net jei lengvabūdiškumas nėra smulkmena. Labai dažnai į lengvabūdiškumą mes žiūrime per daug rimtai. Norėčiau, kad gyvenimas būtų žaidimas, didelis žaidimas. Aš norėčiau žaisti visada.

never work

Bob Black. Galią suteikiantys žodžiai

Bobas Black – JAV gyvenantis teisininkas, anarchistas, rašytojas – XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje buvo vienas pirmųjų, pradėjusių kalbėti apie tai, kas dabar vadinama postkairiuoju anarchizmu. Savo skandalingais tekstais jis kritikuoja daugelį kairiųjų socialistų, marksistų ir anarchistų šventųjų karvių.

Menas? Vis mažiau adekvatus sekso pakaitalas.

Kraujo bankas? Argi yra kitokių?

Nuobodulys? Privalomas patyrusiems.

Gimti antrąkart? Dukart per dažnai.

Civilizacija? Biosferos odos liga.

Klasių karas? Karas, pabaigsiantis visus karus.

Pora? Monogamija yra monotonija.

Nukryžiavimas? Per vėlai ir per švelniai.

Disko? Mekenimas tęsiasi.

Liga? Labai pavojinga: nuo jos miršta daugiausiai gydytojų.

Rinkimai? Veikianti kvailokratija.

Tikėjimas? Mirtinai pavojingas – slėpkis už manęs, dieve!

Šeima? Branduoliniam ginklui – ne!

Feminizmas? Lygybė su vyru – apgailėtinas siekis.

Laisvalaikis? Darbas, už kurį bosas tau nemoka.

Visiškas užimtumas? Ne pažadas, o grasinimas.

Gėjai? Žydai? Engiamuosius įasmeninantis elitas.

Vyriausybė? Žudo ne ginklai, o politikai.Bob Black

Guru? Sunku surasti gerą mantrą.

Hipiai? Atsispyrę į tuštumą.

Įkaitai? Neapsimoka žudyti, nėra už ką.

Teisėjai? Sukriošę despotai klounų kostiumais.

Kairieji? Paliktieji.

Įstatymai? Nusikaltimai be atpildo.

Teisininkai? Gyvybės palaikymo sistema plepiams.

Poilsis? Žaidimas žaidime panaikina vienas kitą.

Liberalai? Konservatoriai su nešvaria sąžine.

Libertarianizmas? Laisvė, perkama už pinigus.

Gyvenimas po mirties? O kam laukti?

Marksizmas? Aukščiausia kapitalizmo stadija.

Mazochizmas? Parsinešti į namus darbą.

Nekrofilija? Socialinė liga.

Nihilistai? Sustojo pusiaukelėje norėdami peržengti dievą ir šėtoną.

Pedagogicidas? Nusikaltimas be aukų.

Malonumas? Kančią paryškinanti pertrauka.

Politikai? Kaip ir tvenkinyje, maurai susikaupia paviršiuje.

Policininkai? Teroristai, turintys įgaliojimus.

Nuostatos? Folksociologija.

Nuosavybė? Vagystė, stambi vagystė.

Pankai? Amnezija sergantys hipiai.

Pankų rinkimosi vietos? Barai be blizgučių.

Pankuojantys? Meno mokyklas lankantys pankai.

Radijo pamokslininkai? Mažiau oralinių sektų, daugiau oralinio sekso!

Reaganas? Žingsnis Reicho link.

Santykiai? Būti vienam būnant kartu.

Religija? Savo trūkumų sudievinimas.

Dešinieji? Klystantieji.

Roko muzika? Jos praeityje slypi puiki ateitis.

Scena“? Kaip būti kitokiam kaip ir visi kiti.

Seksas? Vis prastėjantis masturbacijos pakaitalas.

Smurtas mokykloje? Klasių kova kaip kova klasėse.

Socialistai? Avys vilko kailyje.

Mokytojai? Deklasuoti.

Terapija? Bausmė be nusikaltimo.

Trockizmas? Galią praradęs stalinizmas.

Utopija? Ateities nostalgija.

Vegetarai? Esi tas, ką valgai.

Sionizmas? Žydų nacizmas.