Gebėjimas bendrauti

Gebėjimas bendrauti, patarimai

Gebėjimas bendrauti yra išmokstamas, o mokomasi nuo vaikystės. Žinoma, gebėjimas bendrauti nėra įsisavinamas vienodai – vieniems bendravimas būna kliūtis visą gyvenimą, kitiems gerai sekasi bendrauti su senais žmonėmis, bet nemoka bendrauti su vaikais, treti puikiai palaiko pokalbius ‘apie orą’, bet sunkiai sekasi vesti diskusijas ar įtikinti. Visa tai dėl to, kad skirtingos situacijos reikalauja skirtingos bendravimo technikos. Čia panašiai kaip ir su posakiu, kad gyvenimas – tai loterija. Voltaire yra pasakęs: kiekvienas lošėjas turi priimti jam iškritusias gyvenimo kortas; bet, ga­vęs jas į rankas, tik jis turi nuspręsti, kaip jomis pasinaudoti, kad išloštų. Kitaip tariant, kortas dalijanti ranka yra lemtis, o lošimas priklauso nuo paties žmogaus valios. Taigi pirmas žingsnis siekiant tikslo yra suvokti, koks pageidautinas kiekvieno kontakto su kitais žmonėmis. Per daugelį verslo pasaulyje praleistų metų suvokiau, kokią di­džiulę naudą duoda gebėjimas paskatinti žmones į viską pažvelgti mūsų akimis. Kasdien darbe – ir, be abejo, asmeniniame gyvenime – susiduriame su žmonėmis, kurie turėtų perprasti mūsų požiūrį, kad galėtume jiems padėti arba jie galėtų padėti mums. Todėl sugebėjimas perprasti žmogų yra pirmas svarbus dalykas gebėjime bendrauti.